ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΑΣ

Ειδικά σχεδιασμένοι χώροι

Με βάση τις αρχές χρωματοθεραπείας για πιο αποτελεσματική μάθηση και ανάπτυξη της ενεργούς συμμετοχής μέσα στην τάξη!