Slide Ομάδα Ομάδα Ομάδα Ομάδα Ομάδα Ομάδα Ομάδα Ομάδα Ομάδα Ομάδα Ομάδα Ομάδα Ομάδα Ομάδα Ομάδα Ομάδα Ομάδα Ομάδα Ομάδα Ομάδα Ομάδα Ομάδα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΟΜΑΔΑ

Η διακεκριμένη ομάδα εκπαιδευτικών μας,  με ρόλο “μέντορα”, δημιουργεί όλα τα “αποκλειστικά” προγράμματα σπουδών του ομίλου, χρησιμοποιώντας εξελιγμένες μεθόδους διδασκαλίας.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Επιλέγει την κατάλληλη σύγχρονη βιβλιογραφία
  • Ορίζει τα χρονοδιαγράμματα σπουδών με βάση τις απαιτήσεις κάθε επιπέδου και κάθε γλώσσας
  • Δημιουργεί επιπλέον τεστ με βάση τις απαιτήσεις κάθε επιπέδου και όχι την επίδοση της τάξης
  • Υποστηρίζει συμβουλευτικά και επιτηρεί όλους τους καθηγητές
  • Επιλέγει το εκπαιδευτικό προσωπικό
  • Διοργανώνει και εκπονεί επιμορφωτικά σεμινάρια
  • Δημιουργεί νέες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και υλικό
  • Αναζητεί και εφαρμόζει τα πιο σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα