ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ

O συνδυασμός της επιχειρηματικής και προϊοντικής υπεροχής μας εκτινάσσει το επιχειρηματικό σας όφελος.

Γιατί soeasy

Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

με βάση στοιχεία ερευνών U&A & Customer Satisfaction

Slide ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΑ Εγγραφές Επαναλαμβανόμενη προτίμηση Επιτυχία στην 1 επιλογή Education Leaders Awards 2018 • Oλιστική Κάλυψη Εκπαιδευτικών Αναγκών
   με 3 Εξειδικευμένα Brands.
• Εύρος υπηρεσιών με 145 ευέλικτα
   προσφερόμενα προγράμματα.
• Εύρος πελατών (Δημογραφικό & Ψυχογραφικό
   προφίλ , lifestyle)
• Πιστότητα πελατών (98,6 % ολοκλήρωση
   προγραμμάτων, 85% Επαναλαμβανόμενη
   προτίμηση, Υψηλό Word of Mouth)
• Παρακολούθηση σύγχρονων παγκόσμιων Trends
   (βιωματική μάθηση, ανάπτυξη soft skills, χρήση
   τεχνολογίας)
• Συνεργασίες
με παγκοσμίως
   αναγνωρισμένους φορείς (Cambridge Assessment,
   TED Talks , TED App, National Geographic Learning)
• Βραβευμένες μέθοδοι διδασκαλίας και εμπειρία
   μάθησης (Franchise Awards , SkyWalker, Education
    Leader Award)
• Eκτενής και εξειδικευμένη
   ακαδημαϊκή ομάδα για κάθε υπηρεσία / προϊόν
   ξεχωριστά.
Εγγραφές • Oλιστική Κάλυψη Εκπαιδευτικών Αναγκών
με 3 Εξειδικευμένα Brands.
• Εύρος υπηρεσιών με 145 ευέλικτα
προσφερόμενα προγράμματα.
• Εύρος πελατών (Δημογραφικό &
Ψυχογραφικό προφίλ , lifestyle)
• Πιστότητα πελατών (98,6 % ολοκλήρωση
προγραμμάτων, 85% Επαναλαμβανόμενη
προτίμηση, Υψηλό Word of Mouth)
• Παρακολούθηση σύγχρονων παγκόσμιων Trends
(βιωματική μάθηση, ανάπτυξη soft skills, χρήση
τεχνολογίας)
• Συνεργασίες
με παγκοσμίως
αναγνωρισμένους φορείς (Cambridge Assessment,
TED Talks , TED App, National Geographic Learning)
• Βραβευμένες μέθοδοι διδασκαλίας και εμπειρία
μάθησης (Franchise Awards , SkyWalker, Education
Leader Award)
• Eκτενής και εξειδικευμένη
ακαδημαϊκή ομάδα για κάθε υπηρεσία / προϊόν
ξεχωριστά.
20 χρόνια μαζί μας!

Σταθερή πηγή εσόδων

Κάθε νέος μικρός σπουδαστής

THE KNOWLEDGE HUB®

Επένδυση με προοπτική

20 χρόνια μαζί μας!

Οι σπουδαστές μας Βιώνουν την επαφή με τη δεύτερη, μετά τη μητρική τους γλώσσα, από 4 χρονών, Ξεδιπλώνουν τις ικανότητες τους και Εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους σε όλο το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, Πετυχαίνουν τους στόχους του στο Λύκειο και Κατακτούν νέες προκλήσεις ως ενήλικες.

Καινοτομία στη διδασκαλία 2021

ΟΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ

Slide μαζί μας Τεχνική Υποστήριξη Διοικητική Υποστήριξη Ακαδημαϊκή Υποστήριξη Συστηματική Εκπαίδευση Τοπικό Marketing Πανελλαδικό Marketing Προσωπικός Σύμβουλος
   Συνεργάτη Franchisee
Παρακολούθηση Business Plan
   Εκπαιδευτηρίου
Καθημερινή Τηλεφωνική Επικοινωνία
    με τα Στελέχη του Εκπαιδευτηρίου
On - line υποστήριξη δικτύου
Πρόληψη και Πρόβλεψη Ενδεχομένων
   Προβλημάτων
Επισκέψεις σε Εκπαιδευτήρια
Προσωπικός Σύμβουλος
   Συνεργάτη Franchisee
Παρακολούθηση Business Plan
   Εκπαιδευτηρίου
Καθημερινή Τηλεφωνική Επικοινωνία
    με τα Στελέχη του Εκπαιδευτηρίου
On - line υποστήριξη δικτύου
Πρόληψη και Πρόβλεψη Ενδεχομένων
   Προβλημάτων
Επισκέψεις σε Εκπαιδευτήρια
Προσωπικός Σύμβουλος
   Συνεργάτη Franchisee
Παρακολούθηση Business Plan
   Εκπαιδευτηρίου
Καθημερινή Τηλεφωνική Επικοινωνία
    με τα Στελέχη του Εκπαιδευτηρίου
On - line υποστήριξη δικτύου
Πρόληψη και Πρόβλεψη Ενδεχομένων
   Προβλημάτων
Επισκέψεις σε Εκπαιδευτήρια
Προσωπικός Σύμβουλος
   Συνεργάτη Franchisee
Παρακολούθηση Business Plan
   Εκπαιδευτηρίου
Καθημερινή Τηλεφωνική Επικοινωνία
    με τα Στελέχη του Εκπαιδευτηρίου
On - line υποστήριξη δικτύου
Πρόληψη και Πρόβλεψη Ενδεχομένων
   Προβλημάτων
Επισκέψεις σε Εκπαιδευτήρια