ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΟΜΑΔΑ SO EASY

Η φιλοσοφία ενός εκπαιδευτικού οργανισμού δεν μπορεί να είναι άλλη από την ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρει στον μαθητή. .

Η διδασκαλία στα ολιγομελή τμήματα είναι επικεντρωμένη στον κάθε μαθητή ξεχωριστά και μέσα από αποκλειστικές συνεργασίες με φορείς όπως η National Geographic Learning, τα So Easy αναπτύσσουν εκπαιδευτικά εργαλεία που προσαρμόζονται στις διαφορετικές ηλικίες και ανάγκες των εκπαιδευόμενων. Η αποκλειστική μέθοδος So Easy® Real Life Reflection βασίζεται στις αρχές της βιωματικής και θεματικής μάθησης, ώστε η εκμάθηση της ξένης γλώσσας να συνδέεται με την καθημερινότητα, άρα να γίνεται πιο εύκολη η αφομοίωσή της.

Το ακαδημαϊκό τμήμα της Sο Easy αποτελείται από ακαδημαϊκούς υπευθύνους για όλες τις γλώσσες οι οποίοι αναλαμβάνουν:

  • Για την διαμόρφωση ευέλικτων προγραμμάτων σπουδών
  • Για την επιλογή βιβλιογραφίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
  • Για τη συνεργασία με διεθνής οργανισμούς
  • Για τα χρονοδιαγράμματα σπουδών
  • Για την υποστήριξη και συμβουλευτιική όλων των καθηγητών
  • Για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού
  • Για την διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων
  • Για την δημιουργία νέων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
  • Για την αναζήτηση και εφαρμογή σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων